Abone Bağlantı Sözleşmesi

Abone Bağlantı Sözleşmesi

Bina veya tesise ilk defa doğal gaz hattı çektireceklerin bağlantı müracaatı yapmaları gerekmektedir. Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır. Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketine ödenir. Abone bağlantı bedelinin ödenmesinden ve bağlantı anlaşmasının imzalanmasından sonra servis hattı çalışmaları başlatılır. Abone bağlantı bedeli, EPDK tarafından açıklanan bağlantı bedeli tarifeleri esas alınarak ücretlendirilir.

       T.C. Vatandaşları için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi ve Aslı (T.C. kimlik nolu)
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

       Yabancı Uyruklular için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi ve aslı
 • Vergi numarası, belge beyanı ile
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

       Tüzel Kişi için;

 • Tapu fotokopisi
 • Bina ruhsat fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Yetkili, Kimlik fotokopisi ve Aslı (T.C. kimlik nolu)
 • Şirket kaşesi
 • 3.şahısların müracaatında ek olarak, noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi