Abonelik Sözleşmesi İptali

Abonelik Sözleşmesi İptali

Sözleşmesini iptal ettirmek isteyen konut abonelerimiz e-Devlet web sitesi üzerinden “Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu” ekranından talepte bulunabilir. Ayrıca BAGDAŞ abone merkezimize gelerek Abonelik sözleşmesi iptal dilekçesi doldurur ve iptal işlemlerini başlatır.

Ayrıca Abonelik Sözleşmesi İptali;

 • Abonenin veya Abonenin nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,
 • Abonenin BAGDAŞ a olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,
 • Abonenin vefatının tespiti halinde,
 • Abonenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

Bagdaş tarafından abonelik sözleşmesi üç gün içerisinde sona erdirilir.

Hesap tasfiyesinden sonra on yıl içinde geri alınmayan Abone alacakları irat kaydedilmek üzere BAGDAŞ tarafından Hazineye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen abonenin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Abone sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

Sözleşme İptali İçin Gereken Evraklar; 

Gerçek kişi için,

 • Abonenin kendisi veya yetkili temsilcisi
 • T.C. Kimlik Belgesi (T.C. kimlik nolu) veya pasaport
 • Yabancı uyruklular için pasaport
 • Abone no veya açık adresi

Tüzel kişi için,

 • Yetki belgesi
 • İmza sirküleri
 • T.C. Kimlik Belgesi (T.C. kimlik nolu) veya pasaport
 • Kaşe
 • 3. Şahıslar için noterden vekaletname ve kimlik fotokopis

 

NOT: Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, sözleşme iptali müracaatından sonra ödeme talimatlarını bankalarından iptal ettirmeleri gerekmektedir. İptal edilmeyen talimat nedeniyle yapılan tahsilattan şirketimiz sorumlu değildir.