Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesi

Abonelik sözleşmesi, iç tesisatın onayına müteakip gerekli belgelerin BAGDAŞ’a ibrazından ve EPDK tarafından belirlenmiş güvence bedelinin ödenmesinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından yapılır. Ön ödemeli sayaç kullanan Abonelerden güvence bedeli alınmamaktadır.

Abonelik Sözleşmesi İçin Gereken Evraklar;

Gerçek kişi için,

 • Sözleşme yapacağınız yere ait Abone numarası veya Sayaç numarası ve UAVT kayıtlı açık adres beyanı
 • Mal sahibi ise Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • T.C. Kimlik numaralı resmi kimlik beyanı ve fotokopisi
 • 3.şahısların müracaatında noterden vekaletname ve kimlik fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteriler yukarıdaki belgelere ek olarak,

 • Pasaport beyanı ve fotokopisi
 • İkamet tezkeresi beyanı (Geçerli tarihli) ve fotokopisi
 • 3.şahısların müracaatında noterden vekaletname ile tercümesinin beyanı ve fotokopisi

Tüzel Kişi için,

 • Sözleşme yapacağınız yere ait Abone numarası veya Sayaç numarası ve UAVT kayıtlı açık adres beyanı
 • Mal sahibi ise Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Resmi gazete yazısı ilgili sayfaların fotokopisi
 • Yetkili kişinin T.C. kimlik numaralı resmi kimlik beyanı ve fotokopisi
 • Şirket kaşesi
 • 3.şahısların müracaatında noterden vekaletname ile T.C. kimlik numaralı kimlik beyanı ve fotokopisi