Avantajları

Avantajları

Doğal Gaz her an kullanıma hazır bir yanıcı maddedir.

Doğal Gaz, stok yapma, depolama gerektirmez.

Doğal Gaz ekonomiktir, zaman ve işgücü tasarrufu sağlar.

Doğal Gaz çevre dostudur. Yandığında CO (karbonmonoksit) oluşmaz. İçerisinde kükürt yoktur. Bilindiği gibi karbonmonoksit ve kükürt zehirleyici etkiye sahiptir.

Doğal Gazlı cihazlarda sıcaklık ayarları dilediğiniz gibi yapılabilir, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.

Doğal Gaz güvenli bir yakıt olup tutuşma sıcaklığı 650 Co ‘dir. Bu benzin için 350 Co ‘dir.

Doğal Gazın patlama aralığı çok dardır. Hava/yakıt karışımının %5-15 olması durumunda patlama riski mevcuttur ki, bu oranın açık hava koşullarında sağlanması imkansızdır.