Doğal Gaz Açma Kapama

Doğal Gaz Açma Kapama

  • Abonenin uzun süre evde olmayacağı durumlarda Bagdaş’a müracaat ederek,
  • Abonenin son ödeme tarihi geçmesine rağmen fatura borcunu ödememesi,
  • Kaçak ve/veya Usulsüz gaz kullanması neticesinde tespiti halinde %300 artırılarak,

Abonelere uygulanan Gaz kapama işlemidir.

Doğal Gaz açma kapama bedeli kapama yapıldığında uygulanır.
Doğal Gaz açma kapama bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenir.