Doğal Gaz Bileşenleri

Doğal Gaz Bileşenleri

Metan              CH4

Etan                 C2H6

Propan            C3H8

Bütan               C4H10

Azot                  N2

Karbondioksit  CO2

Diğerleri