Doğal Gaz Hakkında

Doğal Gaz Hakkında

Doğal Gaz, yeryüzünün alt katmanlarında bulunan çeşitli hidrokarbonlardan oluşan, renksiz, kokusuz, havadan daha hafif yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal Gaz rezervleri petrol yataklarına yakın veya onlarla birlikte bulunur. Doğal Gaz çok düşük sıcaklıklarda -160 derecede ve atmosfer basıncında sıvılaşabilir. Dolayısıyla, yaşanabilir ortamların tamamında gaz halindedir, gaz halinde borularla taşınabileceği gibi sıvı halde (LNG) olarak özel tankerlere taşınabilir. Doğal Gaz, çıkarıldığı haliyle kullanılan birincil bir enerjidir. Doğal Gaz, petrol ürünlerine kıyasla daha ekonomik ve güvenli, yandığında havayı kirletmeyen çevreci bir yakıttır. Doğal Gaz, konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı, sıcak su elde etme amaçlı ve mutfakta kullanılan yanıcı bir gaz olup, bunun dışında üretim amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca Doğal Gazın yanması çok hassas bir şekilde kontrol altında tutulabilir.