Dünyada Doğal Gaz

Dünyada Doğal Gaz

Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğal gazın ticari bir meta hâline gelişi 1785 civarlarında İngiltere’de gerçekleşmiştir. Boru hattı taşımacılığının uygulamaya konulmasıyla 1920’lerde artan doğal gaz kullanımı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra daha da gelişmiştir. Enerji üretim sektöründe doğal gazın ilk kullanımı ise Amerika’da olmuştur. Doğal Gaz 1950’li yıllarda Dünya toplam enerji tüketiminin %10’undan daha az bir kısmını karşılar durumdaydı. Günümüzde ise Dünya enerji tüketiminin %24’ü doğal gazla karşılanmaktadır. Doğal Gazın dünya birincil enerji tüketiminde en hızlı büyüyen bileşen olmaya devam edeceği düşünülmektedir. 1999-2020 arası dünya doğal gaz tüketiminin takriben ikiye katlanıp 2020’de 4.5 trilyon m3’e; toplam enerji tüketimindeki payının ise %24’ten %28’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Doğal Gazın enerji üretiminde de, getirdiği çevresel ve ekonomik avantajlar dolayısıyla gittikçe daha çok tercih edilen bir yakıt türü olacağı; buna göre 2020’de enerji üretim piyasasındaki payını sanayileşmiş ülkelerde %24’lere, gelişmekte olan ülkelerdeyse %21’e çıkaracağı tahmin ediliyor. 2020’de elektrik üretimi amacıyla gerçekleştirilen dünya toplam enerji tüketiminde doğal gazın pazar payının %26’ya çıkacağı öngörülüyor. Doğal Gaz tüketimindeki bu artışın tabii ki birtakım nedenleri bulunmaktadır. Bunları uygun fiyat, çevresel faktörler, yakıt çeşitlendirmesi ve/veya enerji güvenliği problemleri, doğal gaz ve elektrik piyasalarındaki yeni düzenlemeler ve hepsinden de öte genel ekonomik büyüme olarak sıralayabiliriz.