Faturalandırma

Faturalandırma

Birim Çevirileri (sabit değerler);

1 Kalori = 4,184 Joule (thermochemical calorie)
1 kWh = 3.600.000 joule
kullanımıyla, 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınarak
1m3 = 10,64 kWh kullanılır.

Mekanik Sayaç Faturaları için;

mf = md x (d ÷ 860,42kcal/kWh)

Burada,

mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
md : Düzeltilmiş hacmi (m3),
d : İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).

Hesaplama

Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim X ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı
Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) X ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri(kcal/m3) / 860,42(kcal/kwh)
Tüketim Bedeli(TL)=Enerji(kwh) X İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı
Ön Ödemeli sayaç Faturaları için;

Karta yüklenen hacmin hesabında aşağıda verilen formül uygulanır.

mk = mf x (860,42kcal/kWh ÷ (d x K))

Burada,

mk: Karta yüklenen hacim (m3),
mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
d : Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kcal/ m3),
K : Düzeltme katsayısıdır.