Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

  • Ana Sayfa
  • Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, BAGDAŞ tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

BAGDAŞ, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak BAGDAŞ tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı;

  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapılması,
  • BAGDAŞ a müracaat edip kendi adına doğal gaz sözleşmesi yaptırmadan veya daha önce aynı adresteki abone adına doğal gaz kullanılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan iç tesisatta değişiklik yapılması veya yaptırılması,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan doğal gaz sayacının değiştirilmesi,
  • BAGDAŞ ın yazılı onayı olmadan kapalı olan doğal gaz sayacının açılması,

durumlarında kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanmış olursunuz.
Kaçak doğal gaz kullanımı durumunda %200, tekerrürü halinde %300 ceza uygulanır. Usulsüz doğal gaz kullanımı durumunda açma kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır. Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanımı tespiti halinde yasal işlem başlatılır.