Kuruluş ve Tarihçe

Kuruluş ve Tarihçe

Şirketimiz Bahçeşehir toplu yapısının kurulması, gelişimi, etaplar halinde gerçekleşmesi için modern ve çağdaş hizmetler verecek birimleri faaliyete geçirerek işleticiliğini üslenmek amacı ile 1991 yılında Bahçeşehir Hizmet ve İşletme A.Ş. adı ile faaliyete geçmiştir.

Bahçeşehirde nüfusun artması, iş hacminin yoğunlaşması üzerine, şirketimizin durumu yeniden gözden geçirilmiş ve iki ayrı şirket halinde hizmetin daha etkin sağlanacağı kanaatine varılmıştır. Bu karar doğrultusunda şirketimiz 7 Mart 1995 tarihinde Bahçeşehir Dağıtım Pazarlama Turizm ve Ticaret A.Ş. unvanını almıştır. Türkiye sınırları içindeki tüm Enerji Faaliyetlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bağlanması dolayısıyla Şirketimizin ana sözleşmesi tadil edilerek 13.08.2003 tarihinde Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş. unvanını almıştır.