Politikalarımız

 • Müşterilerimize doğal gaz arzını sorunsuz ve güvenli bir şekilde sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Sosyal aktivitelerle çalışanların motivasyonunu ve performansını arttırmak,
 • Ülkemizdeki çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve yasal gereklere uymak,
 • Meslek hastalığı konusunda tespit edilen tüm önlemleri alarak, sıfır meslek hatalığı hedefini benimsemek, Kirliliği minimize etmek, gerekli teknoloji yatırımını yapmak, mümkün olduğuncakaynağında bertaraf etmek vegeri kazanımını sağlamak,
 • Çalışanlarımızda ve kamuoyunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmayı sağlamak,
 • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilen yönetim sistemlerimizi sürdürmek.
 • Sürekli geliştirme politikası ile kalite hedeflerini arttırmak,
 • Ulusal yasa ve mevzuatlara uygun çalışılması,
 • Temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir bilgi alış verişinde bulunarak, karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürekliliği olan bir ilişki kurmaktır.
 • Bilgi Güvenliği, teknolojik altyapısı üzerinde yaratılan, işlenen ve depolanan veriler ile bu verilerin yaratıldığı, işlendiği ve depolandığı sistemlerin belirli risklere karşı en uygun şekilde korunmasını sağlamaktır. 

 

     BAHÇEŞEHİR GAZ Bilgi Güvenliği Hedefi

     BAHÇEŞEHİR GAZ bilgi güvenliğinin hedefi, iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen ihlallerin tesirlerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmek, teknolojik altyapısı üzerinde yaratılan, işlenen ve depolanan veriler ile bu verilerin yaratıldığı, işlendiği ve depolandığı sistemlerin belirli risklere karşı en uygun şekilde korunmasını sağlamaktır.
 
     Bilgi Güvenliği Politikasının İlkeleri
     

 • BAHÇEŞEHİR GAZ, teknolojik altyapı gereği belirlenen akış içinde işletmeye ait bilgilerin kontrol ve izlenmesini yapar, bilgilerin gizlilik derecelerinin ve erişim yetkilerinin belirlenmesini sağlar.
 • Herhangi bir güvenlik olayı vuku bulduğunda ilgili taraflar ve yasal mercilere derhal gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirir.
 • Bilgi sahipleri, sahip oldukları bilgiden nihai olarak sorumludurlar.

 
     Bilgi Güvenliği Politikasının Amaçları
     

 • Politikanın amacı, içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumaktır.
 • Genel Müdür, bilgi güvenliği politikasını onaylamıştır
 • Kuruluşun politikaları aşağıdaki hususları sağlamak için vardır:
 1. Bilgi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmalıdır
 2. Bilginin gizliliği korunmalıdır
 3. Bilginin bütünlüğü korunmalıdır
 4. Bilgiye erişebilirlik iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlanır
 5. Yasal mevzuat gereksinimleri karşılanmalıdır
 6. İş Süreklilik Planları hazırlanmalı, sürdürülmeli ve test edilmelidir
 7. Bilgi güvenliği eğitimleri, tüm personele verilmelidir
 8. Bilgi güvenliğinde gerçekte var olan ya da şüphe duyulan tüm açıklar, aynı zamanda bilgi güvenliği yöneticisi olan kalite yöneticisine bildirilmeli ve bilgi güvenliği yöneticisi tarafından soruşturulmalıdır
 • Kalite yöneticisi, politikanın sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.
 • Tüm direktörler, kendi iş sahalarına giren bölümlerde politikanın gerçekleştirilmesinden ve personelin politikalara bağlılığından doğrudan sorumludurlar.
 • Politikaya sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.
 • Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklanmaz.

Sizin İçin En İyi Hizmeti Hedefledik

BAGDAŞ olarak siz müşterilerimize doğal gaz arzını sürekli ve güvenli olarak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi yükseltmek. 

Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abone Bağlantı Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi
Abone Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesi İptali
Abonelik Sözleşmesi İptali
Sertifika - Proje
Sertifika - Proje
Tarifeler
Tarifeler
Fatura Ödeme Noktaları
Fatura Ödeme Noktaları
Faturamatik
Ödeme Noktaları
BAGDAŞ Abonelik İşlemleri
edevlet abonelik işlemleri