Sayaçlar Hakkında

Sayaçlar Hakkında

  • EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde; “Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale edemez. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır.” denilmektedir.(mad.40)
  • EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde; “Dağıtım şirketi, sayaçları gerekli gördüğü zamanda müşterinin nezaretinde olsun veya olmasın her zaman kontrol edebilir. Yapılan kontrolde, sayaçta arıza tespit edilirse, endeks değerini de içeren tutanak düzenlenerek çalışır durumda başka bir sayaç takılır.” denilmektedir.(mad.43)
  • Abone Doğal Gaz sayacını BAGDAŞ’ ın okuyabileceği konumda tutmak durumundadır.
  • Doğal Gaz sayaçları üç ayda bir periyodik olarak teknik servis tarafından kontrol edilmektedir.
  • Kontrol sırasında karşılaşılan sayaç sorunları varsa aboneye bilgi verilmekte ve çözümü için gerekli olan işlem yapılmaktadır.
  • Sayacı okunamayan abonelere bilgi notu bırakılmaktadır. Abone bilgi notunu aldığında teknik servisle irtibata geçmelidir.
  • Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.