Serbest Tüketici

Serbest Tüketici

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.12.2017 tarihli 7537 sayılı kararı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.12.2016 tarihli 6778 sayılı kararı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2014 tarihli 5362 sayılı kararı gereği;

  • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.
  • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür. Serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
  • Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin dağıtım bölgesinde uygulanacak serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi hükümleri geçerlidir.
  • Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.12.2012 tarih ve 4169 sayılı kurul kararı gereği;

  • a.) Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alması ve dağıtım şirketinin talebi halinde, dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere, sayaçlarını dağıtım şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, dağıtım şirketinin istediği uzaktan okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir.b.) 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur.

    c.) Bu maddede sayılan koşulları yerine getirmeyen serbest tüketiciler, tedarikçisini seçme hakkını kullanamaz.

  • Serbest Tüketici kriterlerini yerine getiren tüketiciler doğal gazı herhangi bir tedarikçiden satın alabilirler.

Serbest Tüketici 300.000 sm3 üzeri Tüketici Listesi

Abone No Adı Soyadı – Ünvanı Tüketim sm3
59171 DÜDEN 05-06-07 (F05-F06-F07) BLOK YÖNETİMİ
67360 BAHÇEŞEHİR VADİTEPE 3. BÖLGE SİTE YÖNETİMİ
69713 BAHÇEŞEHİR VADİTEPE 2. BÖLGE SİTE YÖNETİMİ