Üst ısıl değer

Üst ısıl değer

Üst ısıl değer; doğal gazın içeriğinde bulunan hidrokarbonların (metan, etan, propan, bütan, pentan ve yüksek hidrokarbonlar) ve varsa diğer bileşenlerin (azot, karbondioksit, oksijen) kimyasal birleşim yüzdeleri dikkate alınarak ISO 6976 standartına göre hesaplanır. Bu bileşenler dağıtım şebekesine girişte gaz kromotograf vasıtasıyla ölçülür.

Doğal gazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/ m3 esas alınır.